Klikgedrag en IP-adres
Op de website van Vestio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren, dit wordt ook wel fingerprinting genoemd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Vestio haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Vestio ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door Vestio
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Vestio maakt alleen gebruik van cookies voor het verwerken van het orderproces.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Aansprakelijkheid
Vestio wijst alle mogelijke aanspraken af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Vestio is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.Links naar een andere website vanaf Vestio, verwijzingen naar producten, processen of diensten met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormen of impliceren geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Heeft u vragen en/of opmerkingen, stuur ons dan een e-mail.