(werk)kleding en uniformen

Als u kleding ter beschikking stelt (u blijft de eigenaar) aan uw werknemer die hij geheel of gedeeltelijk op de werkplek draagt, is dit onbelast als de kleding aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
• De kleding is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls.
• De kleding is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm² in totaal. Deze voorwaarde geldt per kledingstuk. Voor het bepalen van de oppervlakte gaat u uit van een denkbeeldig vierkant of rechthoek om de uiterste punten van het logo.
• De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.

Als u níet aan deze voorwaarden voldoet, is de waarde van de kleding loon van de werknemer.